Esilehele  
Sinu firma süsteemi efektiivsus sõltub edukast juurutusest

101 Ärisüsteemide meeskonna aastatepikkune kogemus majandustarkvara juurutamisel lubab kindlalt öelda, et kõik juurutusprojektid toovad suuremal või vähemal määral kaasa muutusi Sinu firma äriprotsessides ja töökorralduses. Sellega mittearvestamine on peamine põhjus, miks paljud juurutusprojektid ei lõpe ootustele vastava tulemusega.

101 Ärisüsteemid aitab Sinu firmal aru saada ja toime tulla juurutusega kaasnevate muutustega. Meie juurutusprotsessid lähtuvad eeldusest, et koostöös Sinu firma juhtkonnaga on koostatud detailne plaan äriprotsesside tõhustamiseks konkreetse tarkvaralahenduse abil, tuues välja ka vajalikud muutused äriprotsessides ja töökorralduses. Ainult sellise spetsifikatsiooni alusel teostatud juurutused jõuvad ootuspäraste tulemusteni.

Uue süsteemi evitamisega kaasneb teisigi riske peale muutustega mittearvestamise:

  • tarkvara rikkalikest võimalustest tulenev keerukus eeldab hästi koolitatud kasutajaid. 101 Ärisüsteemis on see risk maandatud individuaalsete koolituste ja kasutajate sertifitseerimisega;
  • juurutaja konsultandid on sageli "IT-inimesed", kelle teadmised ärivaldkonna spetsiifikast, majandusarvestusest ja juhtimisest on nõrgad. 101 Ärisüsteemides on see risk maandatud meie konsultantide valikuga - kõigil on majandusalane haridus ja vastavad praktilised kogemused.
  • ootus, et tarkvara lahendab kõik probleemid, kuid juurutuse kulgedes selgub, et seda ei olegi nii lihtne saavutada. 101 Ärisüsteemid maandab selle riski põhjaliku spetsifikatsiooni koostamisega, milles fikseeritakse täpselt projekti ulatus ja saavutatavad tulemused.
  • projekti eelarve läheb lõhki ja tähtajad "umbe". 101 Ärisüsteemid maandab selle riski spetsifikatsiooni alusel koostatud täpsete juurutusgraafikute abil, kus on fikseeritud nii meie kui ka Sinu firma kohustused.

Loomulikult tugineme juurutusel ka tarkvaratootjate juurutusmetoodikale, mis aitab konkreetse tarkvara võimalused Sinu firma majandusinfosüsteemis kasutusele võtta.

 

Kontakt