Esilehele  
Teenuse kvaliteet tagab edu

101 Ärisüsteemid lähtub teenuste pakkumisel 100%-liselt Sinu firma vajadustest ja soovidest ning samas aitab Sul kohaneda uue ärisüsteemi kasutusele võtmisega seotud muudatustega. 101 Ärisüsteemid on Sulle pigem strateegiline partner kui lihtne tarkvarajuurutaja.

Kõige suuremad takistused firma edukal arenemisel on inimeste hoiakutes ning firma süsteemides ja struktuurides. Hoiakuid muuta on võimatu, kui Sa ei muuda süsteeme ja struktuure. 101 Ärisüsteemid aitab Sul luua ja ajakohastada oma firma ärisüsteemi. Üheskoos muutusi kontrollides tagame projektide kvaliteetse teostuse ja rahulolu kokkulepitud tulemusteni jõudmisest.

Erinevate ärisüsteemidega seotud olukordadeks on meil valik teenuseid, millest annab ülevaate käesolev sektsioon.

 

Kontakt