Esilehele  
Keskendumine tulude juhtimisele
Keskendumine tulude juhtimisele
Keskendumine tulude juhtimisele - kliendihaldussüsteem aitab saavutada firma eesmärke
Millest koosneb CRM-tarkvara - kirjeldame järgnevalt peamisi funktsioone, mida tema abil on võimalik täita:
Kliendihaldussüsteem on seega mõeldud toetama KÕIKI kliendisuhtlusega seotud äriprotsesse Teie firmas.
Toome järgnevalt välja CRM-tarkvara tähtsamate funktsionaalsete lõikude kaupa, kuidas nad teie firmat aitavad.
CRM ajalugu

Keskendumine tulude juhtimisele - kliendihaldussüsteem aitab saavutada firma eesmärke

Margus Tammeraja

Maailma juhtivad turu-uuringufirmad on selgelt esile toonud ettevõtete huvikeskme nihkumise klassikaliselt kulude juhtimiselt kliendikesksele tulude juhtimisele. Suurte majandustarkvarasüsteemide müügi kasv jääb viimastel aastatel oluliselt alla uutele kliendihaldussüsteemidele. Firmad on tänu tehnoloogia arengule saanud oma tulude kasvatamiseks täiesti uued võimalused - Interneti plahvatuslik levik on tekitanud e-äri, pannud aluse isikustatud (1:1, one-to-one) müügi- ja teenindussuhetele, löönud mõra seni domineerinud tootja-vahendaja-tarbija süsteemi. Kliendihaldustarkvara on muutunud maailmas vältimatuks abivahendiks nii uute strateegiate elluviimisel kui ka lihtsalt konkurentsis püsima jäämisel. Järgnevalt anname ülevaate sellest, mis on kliendihaldussüsteem, milline on tema ajalugu, mida pakutakse tänapäeval ja kuhu on suundumas nende süsteemide areng.

Otsustasime kasutada just terminit "kliendihaldussüsteem", sest meie arvates annab see kõige konkreetsemalt edasi asja sisu. Inglise keeles on termin Customer Relationship Management (lühidalt CRM, seda kõige levinumat lühendit kasutame ka meie artiklis), Business Relationship Management (lühidalt BRM), Enterprise Relationship Management (lühidalt ERM) samuti Sales Force Automation (lühidalt SFA) kitsamalt müügi- ja marketingitarkvara tähistamiseks. Loomulikult kiputakse tänapäeval kasutama maagilist "e-liidest" (eCRM, eBRM jne), sest iga endast lugupidav tarkvarapakett sisaldab enamal või vähemal määral e-äri võimalusi.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

Kontakt